22 Sep 2017

Större lokaler

Utbyggnaden av ACG Huset är snart klart och vi på ACG Fyrtal kommer få större servicerum samt demorum. Med tanke på det ökade trycket på våra maskiner så behövs det verkligen.

Här står Johan och kalibrerar UV-maskiner parallellt med att göra printprover.

[top]