Rörmärkning

Rörmärkning

 

 

 Behöver du hjälp med din rörmärkning? Svensk Standard, SiS har utarbetat en standard för Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer
Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta.

Arbetsmiljöverket ger ut en AFS om CLP-förordningen, dvs. vad som gäller vid hantering av farliga ämnen.

Under paragraf 20 hittar man det som gäller för rörmärkning:

 20 § Rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram eller farosymbol samt med en pil för strömningsriktningen. På en rörledning som används för olika produkter med samma farliga egenskaper får produktnamnen anges med en samlingsbeteckning. Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter, se 52 §.

Så med kortare mening, om det är farlig kemisk produkt i röret ska du:

  • Märka med korrekt farosymbol (GHS-tejpen)
  • Skriva dit namnet på produkten (förslagsvis med Lighthouse CPM-100)
  • Sätt dit en strömningspil (Piltejp)

Nu kan ni även designa era egna rullar

Detta är ett exempel på hur en egendesignad rörmärkningstejp kan se ut.

Kvalitetsmässigt så är den samma som de andra materialen.

Minimum är 3 st rullar. Startavgift tillkommer.

Kontakta oss för mer info.

Förmärkningstejp Koldioxid