TSC

dSign Flow
dSign Flow lämpar sig för industriella applikationer när det krävs pålitlighet och prestanda. Med sin låga profil, sin tysta gång och snabba utskriftshantering lämpar sig denna printer extrem industrimiljö.