fJET UV-bläck

fJET UV-bläck Färg* Bulk 1 liter flaska Övrigt
Cyan F4C182
Magneta F4M181
Yellow F4Y180
Black F4B65
White F4W60
Varnish(lack) F4VS1
Flush (rengöring) F4FLUSH För rengöring