Grundservice Lighthouse

Efter några års användande utan underhåll så börjar tillslut maskinen gnissla, material fastna i printern eller andra små problem. För att få en problemfri skrivare igen föreslår vi en grundservice var 3:e år. Vid en grundservice ingår en lånemaskin under tiden din maskin är på service. Vi ordnar med alla frakterna (totalt 4st) så enheten transporteras på ett säkert sätt.

Lighthouse CPM-100/H

Följande moment ingår i en grundservice:

  • X&Y Kalibrering
  • Rengöring av saxenheten samt smörjning
  • Rengöring och justering av knivhållare
  • Sensortest
  • Rengöring och justering av skrivarhuvud
  • Rengöring och justering av matarhjul
  • Smörjning och matningsrem
  • Rengöring av vinylbana
  • Test utskrift (bifogas maskinen)

Byta av delar kan tillkomma ingår ej i grundpriset.

grundservice_lighthouse

Beställ