Grundservice Lighthouse

Efter några års användande utan underhåll så börjar tillslut maskinen gnissla, material fastna i printern eller andra små problem. För att få en problemfri skrivare igen föreslår vi en grundservice var 3:e år. Vid en grundservice ingår en lånemaskin under tiden din maskin är på service. Vi ordnar med alla frakterna (totalt 4st) så enheten transporteras på ett säkert sätt.

Lighthouse CPM-100/H

Följande moment ingår i en grundservice:

 • Ny skärlist
 • Ny dammlist i fronten och bakom skrivarhuvudet
 • X&Y Kalibrering
 • Rengöring av saxenheten samt smörjning
 • Rengöring och justering av knivhållare
 • Sensortest
 • Rengöring och justering av skrivarhuvud
 • Rengöring och justering av matarhjul
 • Smörjning och matningsrem
 • Rengöring av vinylbana
 • Test utskrift (bifogas maskinen)
grundservice_lighthouse

Beställ